VoP gezinshuizen

 
Zelfvoorzienende woningen ontwikkelen en realiseren welke primair ten dienste staat voor de vrouwen (weduwen, verstoten), oorlogsslachtoffers en thuisloze kinderen, maar ook voor de lokale gemeenschappen. De focus is om gezinshuizen te ontwerpen en realiseren welke duurzaam en zelfvoorzienend zijn, maar ook betaalbaar. Deze gezinshuizen hebben een directe link met de Village of Peace centrum. Op lange termijn zien we dit soort woningen meer en meer in de gemeenschap integreren.
 
De basis uitgangspunten van het ontwerp zijn gebaseerd op ‘solar architecture’. Een duurzaam ontwerp welke in de basis opgezet is om zelfvoorzienend te zijn. De volgende kernpunten vormen het stramien van het ontwerp:
-  Gebruik van de zon als primair energie bron;
-  Juiste oriëntatie en vorm van het gebouw;
-  Goede isolatie toepassen om koudenbruggen (verliezen) te minimaliseren;
-  Passief bouwen met de juiste toepassing van ramen en deuren;
-  Gebruik van natuurlijke ventilatie stromingen en optioneel warmte terugwinning integreren voor de koude winters;
-  Innovatieve verwarmings-technologien.
-  Biomimicry; gebruik en toepassing van de materialen en verwerking hiervan welke gebaseerd zijn op de natuur.
 
Zonnepanelen zijn geïntegreerd in het ontwerp, welke in de benodigde energie ten behoeve van het levensonderhoud voorzien. Hoewel het klimaat in de winter koud kan zijn, is de isolatie niet een algemeen goed in de traditionele behuizing Afghanistan. Deze bestaande woningen hebben in de koude maanden veel hout nodig om het leefbaar te houden. Dit is een nationaal probleem, zowel ethisch als voor de ontbossing. Tijdens het winterseizoen is men (ook kinderen) tot wel 50% van hun tijd bezig met het verzamelen van hout.  Dit probleem te verhelpen is een van de grote peilers van het ontwerp.
 
Zie voor meer informatie over de bouwprojecten welke Imprss3d in samenwerking met Village of Peace heeft ontwikkeld http://villageofpeace.org/volg-de-projecten/bouwprojecten
 
Naar volledig projectenoverzicht