Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 
Als u wilt bouwen of verbouwen is er vaak een omgevingsvergunning nodig, voorheen heette dit een bouwvergunning. Of u een bouwvergunning nodig heeft hangt af van een aantal factoren. Een vergunning check kunt u eventueel zelf doen via het omgevingsloket. Bouwkundig tekenbureau impress3d kan de check ook voor u doen en de volledige omgevingsvergunning aanvraag voor u verzorgen indien blijkt dat deze nodig is.
 
Wij werken het ontwerp uit tot een digitaal 3D model. Hiermee krijgt u een duidelijk beeld en kan er samen met u gewerkt worden aan een definitief ontwerp die voldoet aan uw wensen, de eisen van het bouwbesluit en het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de nokhoogte, goothoogte en type dak. Het bestemmingsplan is online te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl
 
Het definitieve ontwerp kan vervolgens door de welstandscommissie worden beoordeeld.  Bij een goedkeuring van de welstandscommissie kunnen de constructieberekeningen worden gemaakt en kan onze bouwkundig tekenaar het tekenwerk verder uitwerken met doorsnedes en technische details.
 
 
 
 
 

Reeds gerealiseerde projecten
Naar volledig projectenoverzicht